Resort Olšina - ubytování na Šumavě

Logo Resort Olšina - ubytování na Šumavě

Silva Regina, výstava v Brně

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina, který se koná od 7. do 11. dubna 2024 na výstavišti v Brně

Foto k Silva Regina, výstava v Brně

Při návštěvě našeho stánku se můžete těšit na bohatou kolekci panelů s informacemi o biodiverzitě, ekologických aspektech lesního hospodaření a zásadách udržitelného využívání lesních zdrojů. Přehledné informační panely jsou doplněné krásnými fotografiemi, které přibližují rozmanitost českých lesů, jejich flóru a faunu, a také scény z myslivecké praxe.

Velký důraz je kladen na osvětu a zvyšování povědomí o významu lesů pro ekosystém. Lesy nejsou důležité jen z hlediska ekologie, ale také mají nezastupitelnou roli v ekonomice a sociálním sektoru. Přírodní procesy, obnova a ochrana lesů, ale i moderní přístupy k lesnímu hospodaření jsou dalšími tématy, kterými se stánek zabývá.

Veletrh Silva Regina je skvělou příležitostí pro odborníky i širokou veřejnost, aby se dozvěděli více o významu lesů a myslivosti pro naši krajinu a kulturu. Je to také prostor pro výměnu zkušeností a navazování nových kontaktů mezi odborníky z různých zemí.

Organizátoři vás srdečně zvou k návštěvě stánku VLS ČR, kde vás čeká mnoho zajímavých informací a diskusí. Přijďte se inspirovat a dozvědět se, jak můžete přispět k ochraně a udržitelnému rozvoji lesů.

Vaše vstupní brána na Šumavu

Váš Resort Olšina.

X

Přihlášení do administrace